Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Kultúra

Kultúrne zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK

Prešovský samosprávny kraj má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 27 kultúrnych zariadení:

(Aktualizácia: 18. 3. 2019, stav k 1.3.2019)

Pre správne odoslanie elektronickej pošty je potrebné v e-mailovej adrese nahradiť "(at)" znakom  "@".

Vyhľadať organizáciu

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou

M. R. Štefánika 875/200, 093 01 Vranov nad Topľou, okres Vranov nad Topľou
Tel.: 057 / 446 44 94
Fax: 057 / 446 44 94
E-mail: sekretariat(at)kniznicahzemplin-vt.vucpo.sk, hzkvt(at)vt.psg.sk
Web: www.vthk.sk
Štatutár: Mgr. Danka Molčanová
IČO: 37781146

Knižnica Jána Henkela

Námestie Majstra Pavla 58, 054 01 Levoča, okres Levoča
Tel.: 053 / 451 22 02
Fax: 053 / -
E-mail: info(at)kniznicalevoca.sk; riaditel(at)kniznicalevoca.sk
Web: www.kniznicalevoca.sk
Štatutár: Mgr. Petra Kočišová - poverená riaditeľka
IČO: 52116557

Knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove

Levočská 1, 080 01 Prešov, okres Prešov
Tel.: 051 / 773 30 09; 772 35 51
Fax: 051 / 772 53 93
E-mail: sekretariat(at)kniznicapoh-po.vucpo.sk, kniznica.poh(at)gmail.com
Web: www.kniznica-poh.sk
Štatutár: Mgr. et Mgr. Iveta Hurná
IČO: 37781308

Ľubovnianska knižnica v Starej Ľubovni

Letná 6, 064 01 Stará Ľubovňa, okres Stará Ľubovňa
Tel.: 052 / 432 22 10; 0911 677 002
Fax: 052 / 432 22 10
E-mail: sekretariat(at)kniznicalubovna-sl.vucpo.sk, kniznica(at)kniznicasl.sk, bibliografia(at)kniznicasl.sk
Web: www.kniznicasl.sk
Štatutár: Mgr. Elena Vranovská - poverená riaditeľka
IČO: 37781243

Okresná knižnica Dávida Gutgesela v Bardejove

Radničné námestie 1, 085 01 Bardejov, okres Bardejov
Tel.: 054 / 472 21 05,
Fax: 054 / 472 27 14
E-mail: sekretariat(at)kniznicadg-bj.vucpo.sk; kniznica(at)gutgesel.sk
Web: www.gutgesel.sk
Štatutár: Mgr. Iveta Michalková
IČO: 37781570

Podduklianska knižnica vo Svidníku

8. mája 697/55, 089 01 Svidník, okres Svidník
Tel.: 054 / 788 21 90, 788 21 91, 0905 334 569
Fax: 054 / 788 11 61
E-mail: sekretariat(at)kniznicapdukla-sk.vucpo.sk, kniznicask(at)podduklianskakniznica.sk
Web: www.podduklianskakniznica.sk
Štatutár: Mgr. Kamil Beňko
IČO: 37781154

Podtatranská knižnica v Poprade

Podtatranská 1548/1, 058 01 Poprad, okres Poprad
Tel.: 052 / 772 95 68, 772 94 95
Fax: 052 / -
E-mail: sekretariat(at)kniznicatatry-pp.vucpo.sk, kniznica(at)kniznicapp.sk
Web: www.kniznicapp.sk
Štatutár: Mgr. Monika Naštická
IČO: 37781189

Vihorlatská knižnica v Humennom

Námestie slobody 50, 066 80 Humenné, okres Humenné
Tel.: 057 / 776 35 17-18
Fax: 057 / -
E-mail: sekretariat(at)kniznicavihorlat-he.vucpo.sk, riaditel(at)vkhe.sk; kniznica(at)vkhe.sk
Web: www.vkhe.sk
Štatutár: Ing. Mária Daňová
IČO: 37781464

Publikované: 12.03.2009 / Aktualizované: 12.09.2019 HoreTlačiť