Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Kultúra

Kultúrne zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK

Prešovský samosprávny kraj má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 27 kultúrnych zariadení:

Výročné správy o činnosti kultúrnych zariadení

 

(Aktualizácia: 12.1.2024, stav k 12.1.2024)

 

Vyhľadať organizáciu

Divadlo Alexandra Duchnoviča

Jarková 77, 080 01 Prešov, okres Prešov
Tel.: 051 / 773 27 00, 773 48 82, 0905 548 802
Fax: 051 / -
E-mail: sekretariat@dad-po.vucpo.sk, dad@divadload.sk, sekretariat@divadload.sk
Web: www.divadload.sk
Štatutár: Marián Marko
IČO: 00164984

Divadlo Jonáša Záborského

Námestie Legionárov 6, 081 61 Prešov, okres Prešov
Tel.: 051 / 777 57 77, 772 44 66, 0907 943 388
Fax: 051 / -
E-mail: sekretariat@djz-po.vucpo.sk, riaditel@djz.sk, djz@djz.sk, sekretariat@djz.sk
Web: www.djz.sk
Štatutár: Mgr. Ján Hanzo
IČO: 37783432

Hornošarišské osvetové stredisko v Bardejove

Rhodyho 6, 085 01 Bardejov, okres Bardejov
Tel.: 054 / 472 22 75, 0903251629
Fax: 054 / -
E-mail: hosbardejov@hosbardejov.sk
Web: www.hosbardejov.sk
Štatutár: Mgr. Lenka Tribusová - poverená riadením
IČO: 37781588

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou

M. R. Štefánika 875/200, 093 01 Vranov nad Topľou, okres Vranov nad Topľou
Tel.: 057 / 446 44 94, 446 44 94, 0917 509 616; 0948 632 324
Fax: 057 / 446 44 94
E-mail: sekretariat@kniznicahzemplin-vt.vucpo.sk, riaditel@kniznicavranov.sk, informacnecentrum@kniznicavranov.sk
Web: www.kniznicavranov.sk
Štatutár: Mgr. Danka Molčanová
IČO: 37781146

Hornozemplínske osvetové stredisko vo Vranove nad Topľou

Sídlisko 1. mája 74, 093 01 Vranov nad Topľou, okres Vranov nad Topľou
Tel.: 057 / 442 28 71, 0919 474 911
Fax: 057 / -
E-mail: osvetavranov74@gmail.com, hzos@hzos.sk
Web: www.hzos.sk
Štatutár: Mgr. Martina Jurčová
IČO: 37781120

Hvezdáreň a planetárium v Prešove

Dilongova 17, 080 01 Prešov, okres Prešov
Tel.: 051 / 773 32 18, 772 20 65, 0905 262 799
Fax: 051 / -
E-mail: sekretariat@astropresov-po.vucpo.sk, hap@astropresov.sk
Web: www.astropresov.sk
Štatutár: Mgr. Viliam Kolivoška
IČO: 37781324

Knižnica Jána Henkela v Levoči

Námestie Majstra Pavla 58, 054 01 Levoča, okres Levoča
Tel.: 053 / 451 22 02; 0910 788 895
Fax: 053 / -
E-mail: riaditel@kniznicalevoca.sk, info@kniznicalevoca.sk
Web: www.kniznicalevoca.sk
Štatutár: Mgr. Janka Dolanská
IČO: 52116557

Krajská galéria v Prešove

Hlavná 51, 080 01 Prešov, okres Prešov
Tel.: 051 / 772 54 23
Fax: 051 / -
E-mail: sekretariat@krajgaleria-po.vucpo.sk, riaditel@krajgaleria-po.vucpo.sk
Web: www.krajskagaleria.sk
Štatutár: Mgr. art. Martin Kudla, ArtD.
IČO: 37781286

Krajská knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove

Levočská 1, 080 01 Prešov, okres Prešov
Tel.: 051 / 773 30 09; 772 35 51
Fax: 051 / -
E-mail: riaditel@kniznicapoh-po.vucpo.sk, kniznica@kniznica-poh.sk; iveta.hurna@kniznica-poh.sk
Web: www.kniznica-poh.sk
Štatutár: Mgr. et Mgr. Iveta Hurná
IČO: 37781308

Krajské múzeum v Prešove

Hlavná 86, 080 01 Prešov, okres Prešov
Tel.: 051 / 773 47 08, 0915 956 695
Fax: 051 / 772 12 25
E-mail: sekretariat@muzeumkrajske-po.vucpo.sk, lubos.olejnik@tripolitana.sk
Web: www.tripolitana.sk
Štatutár: PhDr. Ľuboš Olejník, PhD.
IČO: 37781278

Ľubovnianska knižnica

Letná 6, 064 01 Stará Ľubovňa, okres Stará Ľubovňa
Tel.: 052 / 432 15 01; 0911 879 017; 0911 677 002
Fax: 052 / -
E-mail: kniznica@kniznicasl.sk, riaditel@kniznicasl.sk
Web: www.kniznicasl.sk
Štatutár: Mgr. Elena Vranovská
IČO: 37781243

Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni

Zámocká 22, 064 01 Stará Ľubovňa, okres Stará Ľubovňa
Tel.: 052 / 432 24 22, 432 23 02, 0902 653 490
Fax: 052 / 43 22 422
E-mail: sekretariat@muzeumlubovna-sl.vucpo.sk, dalibor.mikulik@hradlubovna.sk
Web: www.hradlubovna.sk
Štatutár: PhDr. Dalibor Mikulík
IČO: 37781235

Ľubovnianske osvetové stredisko v Starej Ľubovni

Námestie gen.Štefánika 5, 064 01 Stará Ľubovňa, okres Stará Ľubovňa
Tel.: 052 / 42 830 31, 0917 461 542, 0904 390 925
Fax: 052 / -
E-mail: osvetasl@nextra.sk
Web: www.osvetalubovna.sk
Štatutár: Ing. Martin Karaš
IČO: 37781251

Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach

A. Warhola 748/36, 068 01 Medzilaborce, okres Medzilaborce
Tel.: 057 / 748 00 72, 0905 738 067
Fax: 057 / -
E-mail: sekretariat@awarholmuzeum-ml.vucpo.sk, awmuzeum@post.sk; warhol@zoznam.sk
Web: www.muzeumaw.sk
Štatutár: Mgr. Martin Cubjak
IČO: 37781405

Múzeum v Kežmarku

Hradné námestie 42, 060 01 Kežmarok, okres Kežmarok
Tel.: 052 / 428 00 75, 0907 942 708
Fax: 052 / 452 35 26
E-mail: sekretariat@muzeum-kk.vucpo.sk, riaditelka.muzea@kezmarok.com
Web: www.kezmarok.com
Štatutár: Mgr. Erika Cintulová
IČO: 37781227

Okresná knižnica Dávida Gutgesela

Radničné námestie 1, 085 01 Bardejov, okres Bardejov
Tel.: 054 / 472 21 05,
Fax: 054 / -
E-mail: sekretariat@kniznicadg-bj.vucpo.sk; kniznica@gutgesel.sk; michalkova@gutgesel.sk
Web: www.gutgesel.sk
Štatutár: Mgr. Iveta Michalková
IČO: 37781570

Podduklianska knižnica vo Svidníku

8. mája 697/55, 089 01 Svidník, okres Svidník
Tel.: 054 / 788 21 92
Fax: 054 / 788 11 61
E-mail: kniznicask@podduklianskakniznica.sk, riaditel@podduklianskakniznica.sk
Web: www.podduklianskakniznica.sk
Štatutár: Mgr. Kamil Beňko
IČO: 37781154

Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku

Sovietskych hrdinov 160/74, 089 01 Svidník, okres Svidník
Tel.: 054 / 752 10 68, 0903 603 770
Fax: 054 / 7521507
E-mail: pos@svitel.sk
Web: www.osveta.sk
Štatutár: Mgr. Miroslav Štoffa - poverený vedením
IČO: 37781375

Podtatranská knižnica v Poprade

Podtatranská 1548/1, 058 01 Poprad, okres Poprad
Tel.: 052 / 772 95 68
Fax: 052 / -
E-mail: riaditel@kniznicapp.sk
Web: www.kniznicapp.sk
Štatutár: Mgr. Monika Naštická
IČO: 37781189

Podtatranské múzeum v Poprade

Vajanského 72/4, 058 01 Poprad, okres Poprad
Tel.: 052 / 772 19 24, 0905 873 024
Fax: 052 / -
E-mail: sekretariat@muzeumtatry-pp.vucpo.sk, sekretariat@muzeumpp.sk
Web: www.muzeumpp.sk
Štatutár: PhDr. Magdaléna Bekessová
IČO: 37781171

Podtatranské osvetové stredisko v Poprade

Sobotské námestie 1738/22, 058 01 Poprad, okres Poprad
Tel.: 052 / 772 24 66, 0911 434 702, 0911 434 703
Fax: 052 / -
E-mail: osvetapp@osvetapoprad.sk,
Web: www.osvetapoprad.sk
Štatutár: Ing. Mária Ovšonková, poverená riadením
IČO: 37781201

PUĽS (Poddukelský umelecký ľudový súbor)

Námestie Legionárov 6, 081 61 Prešov, okres Prešov
Tel.: 051 / 0918 182 791, 0917 982 131
Fax: 051 / -
E-mail: sekretariat@puls-po.vucpo.sk, riaditel@puls-slovakia.sk, sekretariat@puls-slovakia.sk
Web: www.puls-slovakia.sk
Štatutár: Mgr. Juraj Švantner
IČO: 42080649

Šarišské múzeum

Radničné námestie 13, 085 01 Bardejov, okres Bardejov
Tel.: 054 / 472 49 66, 472 43 09
Fax: 054 / 47 24 966
E-mail: sekretariat@muzeumsaris-bj.vucpo.sk; sarmus@nextra.sk
Web: www.muzeumbardejov.sk
Štatutár: Mgr. Peter Harčar
IČO: 37781316

Tatranská galéria v Poprade

Hviezdoslavova 341/12, 058 01 Poprad, okres Poprad
Tel.: 052 / 772 19 68, 0905 843 802
Fax: 052 / -
E-mail: sekretariat@galeriatatry-pp.vucpo.sk, tatragaleria@tatragaleria.sk, ondrusekova@tatragaleria.sk
Web: www.tatragaleria.sk
Štatutár: PaedDr. Anna Ondrušeková
IČO: 37781481

Vihorlatská hvezdáreň v Humennom

Mierová 4, 066 01 Humenné, okres Humenné
Tel.: 057 / 788 24 30, 775 21 79, 0915 980 090
Fax: 057 / -
E-mail: sekretariat@astrovihorlat-he.vucpo.sk, vh@astrokolonica.sk
Web: www.astrokolonica.sk
Štatutár: Ing. Mária Kulanová
IČO: 37781421

Vihorlatská knižnica v Humennom

Námestie slobody 50, 066 80 Humenné, okres Humenné
Tel.: 057 / 776 35 17-18
Fax: 057 / -
E-mail: sekretariat@kniznicavihorlat-he.vucpo.sk, riaditel@vkhe.sk; kniznica@vkhe.sk
Web: www.vkhe.sk
Štatutár: Ing. Mária Daňová
IČO: 37781464

Vihorlatské múzeum v Humennom

Námestie slobody 1, 066 01 Humenné, okres Humenné
Tel.: 057 / 775 22 40, 0915 175 636 (skanzen)
Fax: 057 / 775 22 40
E-mail: sekretariat@muzeumvihorlat-he.vucpo.sk, sekretariat@muzeumhumenne.sk
Web: www.muzeumhumenne.sk
Štatutár: doc. RNDr. Martin Kundrát, PhD.
IČO: 37781391

Publikované: 12.03.2009 / Aktualizované: 29.03.2020 HoreTlačiť