Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Kultúra

Kultúrne zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK

Prešovský samosprávny kraj má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 27 kultúrnych zariadení:

(Aktualizácia: 18. 3. 2019, stav k 1.3.2019)

Pre správne odoslanie elektronickej pošty je potrebné v e-mailovej adrese nahradiť "(at)" znakom  "@".

Vyhľadať organizáciu

Divadlo Alexandra Duchnoviča

Jarková 77, 080 01 Prešov, okres Prešov
Tel.: 051 / 773 27 00, 773 48 82, 0905 548 802
Fax: 051 / -
E-mail: sekretariat(at)dad-po.vucpo.sk, dad(at)divadload.sk, sekretariat(at)divadload.sk
Web: www.divadload.sk
Štatutár: Marián Marko
IČO: 00164984

Divadlo Jonáša Záborského

Námestie Legionárov 6, 081 61 Prešov, okres Prešov
Tel.: 051 / 756 21 91 (90), 777 57 63, 0907 943 388
Fax: 051 / -
E-mail: sekretariat(at)djz-po.vucpo.sk, riaditel(at)djz.sk, djz(at)djz.sk, sekretariat(at)djz.sk
Web: www.djz.sk
Štatutár: Mgr. Ján Hanzo
IČO: 37783432

Hornošarišské osvetové stredisko v Bardejove

Rhodyho 6, 085 01 Bardejov, okres Bardejov
Tel.: 054 / 472 22 75, 0903 251 629, 0908 984 504
Fax: 054 / -
E-mail: sekretariat(at)osvetahsaris-bj.vucpo.sk; hosbardejov(at)gmail.com
Web: www.hosbardejov.sk
Štatutár: Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD.
IČO: 37781588

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou

M. R. Štefánika 875/200, 093 01 Vranov nad Topľou, okres Vranov nad Topľou
Tel.: 057 / 446 44 94
Fax: 057 / 446 44 94
E-mail: sekretariat(at)kniznicahzemplin-vt.vucpo.sk, hzkvt(at)vt.psg.sk
Web: www.vthk.sk
Štatutár: Mgr. Danka Molčanová
IČO: 37781146

Hornozemplínske osvetové stredisko vo Vranove nad Topľou

Sídlisko 1. mája 74, 093 01 Vranov nad Topľou, okres Vranov nad Topľou
Tel.: 057 / 442 38 38, 442 28 71, 0907 959 088
Fax: 057 / -
E-mail: sekretariat(at)osvetahzemplin-vt.vucpo.sk; hzos(at)stonline.sk
Web: www.osvetavranov.sk
Štatutár: Mgr. Anna Gdovinová
IČO: 37781120

Hvezdáreň a planetárium v Prešove

Dilongova 17, 080 01 Prešov, okres Prešov
Tel.: 051 / 773 32 18, 772 20 65, 0905 262 799
Fax: 051 / -
E-mail: sekretariat(at)astropresov-po.vucpo.sk, hap(at)astropresov.sk
Web: www.astropresov.sk
Štatutár: Mgr. Viliam Kolivoška
IČO: 37781324

Knižnica Jána Henkela

Námestie Majstra Pavla 58, 054 01 Levoča, okres Levoča
Tel.: 053 / 451 22 02
Fax: 053 / -
E-mail: info(at)kniznicalevoca.sk; riaditel(at)kniznicalevoca.sk
Web: www.kniznicalevoca.sk
Štatutár: Mgr. Petra Kočišová - poverená riaditeľka
IČO: 52116557

Knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove

Levočská 1, 080 01 Prešov, okres Prešov
Tel.: 051 / 773 30 09; 772 35 51
Fax: 051 / 772 53 93
E-mail: sekretariat(at)kniznicapoh-po.vucpo.sk, kniznica.poh(at)gmail.com
Web: www.kniznica-poh.sk
Štatutár: Mgr. et Mgr. Iveta Hurná
IČO: 37781308

Krajské múzeum v Prešove

Hlavná 86, 080 01 Prešov, okres Prešov
Tel.: 051 / 773 47 08, 0908 043 252
Fax: 051 / -
E-mail: sekretariat(at)muzeumkrajske-po.vucpo.sk, jozef.kusnir(at)tripolitana.sk
Web: www.tripolitana.sk
Štatutár: JUDr. Mgr. Jozef Kušnír - poverený vedením
IČO: 37781278

Ľubovnianska knižnica v Starej Ľubovni

Letná 6, 064 01 Stará Ľubovňa, okres Stará Ľubovňa
Tel.: 052 / 432 22 10; 0911 677 002
Fax: 052 / 432 22 10
E-mail: sekretariat(at)kniznicalubovna-sl.vucpo.sk, kniznica(at)kniznicasl.sk, bibliografia(at)kniznicasl.sk
Web: www.kniznicasl.sk
Štatutár: Mgr. Elena Vranovská - poverená riaditeľka
IČO: 37781243

Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni

Zámocká 22, 064 01 Stará Ľubovňa, okres Stará Ľubovňa
Tel.: 052 / 432 24 22, 432 23 02, 0910 340 050
Fax: 052 / 43 22 422
E-mail: sekretariat(at)muzeumlubovna-sl.vucpo.sk, dalibor.mikulik(at)hradlubovna.sk
Web: www.hradlubovna.sk
Štatutár: PhDr. Dalibor Mikulík
IČO: 37781235

Ľubovnianske osvetové stredisko v Starej Ľubovni

Námestie gen.Štefánika 5, 064 01 Stará Ľubovňa, okres Stará Ľubovňa
Tel.: 052 / 42 830 31, 0908 998 795
Fax: 052 / -
E-mail: sekretariat(at)osvetalubovna-sl.vucpo.sk, osvetasl(at)nextra.sk
Web: www.osvetalubovna.sk
Štatutár: Ing. . Martin Karaš
IČO: 37781251

Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach

A. Warhola 748/36, 068 01 Medzilaborce, okres Medzilaborce
Tel.: 057 / 748 00 72, 0907 850 494
Fax: 057 / -
E-mail: sekretariat(at)awarholmuzeum-ml.vucpo.sk, awmuzeum(at)post.sk; warhol(at)zoznam.sk
Web: www.muzeumaw.sk
Štatutár: Mgr. Martin Cubjak
IČO: 37781405

Múzeum v Kežmarku

Hradné námestie 42, 060 01 Kežmarok, okres Kežmarok
Tel.: 052 / 45 22 618-19, 0907 942 708
Fax: 052 / 452 35 26
E-mail: sekretariat(at)muzeum-kk.vucpo.sk, riaditelka.muzea(at)kezmarok.com
Web: www.kezmarok.com
Štatutár: Mgr. Erika Cintulová
IČO: 37781227

Okresná knižnica Dávida Gutgesela v Bardejove

Radničné námestie 1, 085 01 Bardejov, okres Bardejov
Tel.: 054 / 472 21 05,
Fax: 054 / 472 27 14
E-mail: sekretariat(at)kniznicadg-bj.vucpo.sk; kniznica(at)gutgesel.sk
Web: www.gutgesel.sk
Štatutár: Mgr. Iveta Michalková
IČO: 37781570

Podduklianska knižnica vo Svidníku

8. mája 697/55, 089 01 Svidník, okres Svidník
Tel.: 054 / 788 21 90, 788 21 91, 0905 334 569
Fax: 054 / 788 11 61
E-mail: sekretariat(at)kniznicapdukla-sk.vucpo.sk, kniznicask(at)podduklianskakniznica.sk
Web: www.podduklianskakniznica.sk
Štatutár: Mgr. Kamil Beňko
IČO: 37781154

Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku

Sovietskych hrdinov 160/74, 089 01 Svidník, okres Svidník
Tel.: 054 / 752 10 68, 752 15 07, 0903 603 770
Fax: 054 / -
E-mail: sekretariat(at)osvetapdukla-sk.vucpo.sk, pos(at)svitel.sk
Web: www.osveta.sk
Štatutár: PhDr. Mária Pajzinková
IČO: 37781375

Podtatranská knižnica v Poprade

Podtatranská 1548/1, 058 01 Poprad, okres Poprad
Tel.: 052 / 772 95 68, 772 94 95
Fax: 052 / -
E-mail: sekretariat(at)kniznicatatry-pp.vucpo.sk, kniznica(at)kniznicapp.sk
Web: www.kniznicapp.sk
Štatutár: Mgr. Monika Naštická
IČO: 37781189

Podtatranské múzeum v Poprade

Vajanského 72/4, 058 01 Poprad, okres Poprad
Tel.: 052 / 772 19 24, 0905 873 024
Fax: 052 / -
E-mail: sekretariat(at)muzeumtatry-pp.vucpo.sk, sekretariat(at)muzeumpp.sk
Web: www.muzeumpp.sk
Štatutár: PhDr. Magdaléna Bekessová
IČO: 37781171

Podtatranské osvetové stredisko v Poprade

Sobotské námestie 1729/4, 058 01 Poprad, okres Poprad
Tel.: 052 / 772 24 66, 0917 500 437
Fax: 052 / -
E-mail: sekretariat(at)osvetatatry-pp.vucpo.sk, osvetapp(at)stonline.sk
Web: www.osvetapoprad.sk
Štatutár: PaedDr. Peter Šuca
IČO: 37781201

PUĽS (Poddukelský umelecký ľudový súbor)

Námestie Legionárov 6, 080 01 Prešov, okres Prešov
Tel.: 051 / 771 40 07, 0917 982 131
Fax: 051 / -
E-mail: sekretariat(at)puls-po.vucpo.sk, riaditel(at)puls-slovakia.sk, sekretariat(at)puls-slovakia.sk
Web: www.puls-slovakia.sk
Štatutár: Mgr. Juraj Švantner
IČO: 42080649

Šarišská galéria v Prešove

Hlavná 51, 080 01 Prešov, okres Prešov
Tel.: 051 / 772 54 23, 0917 165 574, 0917 165 580
Fax: 051 / -
E-mail: sekretariat(at)galeriasaris-po.vucpo.sk, sg.po(at)centrum.sk
Web: www.sgpresov.sk
Štatutár: PhDr. Rudolf Dupkala, PhD.
IČO: 37781286

Šarišské múzeum v Bardejove

Radničné námestie 13, 085 01 Bardejov, okres Bardejov
Tel.: 054 / 472 49 66, 472 43 09, 0903 909 677
Fax: 054 / 47 24 966
E-mail: sekretariat(at)muzeumsaris-bj.vucpo.sk; sarmus(at)nextra.sk
Web: www.muzeumbardejov.sk
Štatutár: PhDr. František Gutek
IČO: 37781316

Tatranská galéria v Poprade

Hviezdoslavova 341/12, 058 01 Poprad, okres Poprad
Tel.: 052 / 772 19 68, 0905 843 802
Fax: 052 / -
E-mail: sekretariat(at)galeriatatry-pp.vucpo.sk, tatragaleria(at)tatragaleria.sk
Web: www.tatragaleria.sk
Štatutár: PaedDr. Anna Ondrušeková
IČO: 37781481

Vihorlatská hvezdáreň v Humennom

Mierová 4, 066 01 Humenné, okres Humenné
Tel.: 057 / 775 47 53, 775 21 79,0905 160 438
Fax: 057 / -
E-mail: sekretariat(at)astrovihorlat-he.vucpo.sk, vihorlatobs1(at)stonline.sk
Web: www.astrokolonica.sk
Štatutár: RNDr. Igor Kudzej CSc.
IČO: 37781421

Vihorlatská knižnica v Humennom

Námestie slobody 50, 066 80 Humenné, okres Humenné
Tel.: 057 / 776 35 17-18
Fax: 057 / -
E-mail: sekretariat(at)kniznicavihorlat-he.vucpo.sk, riaditel(at)vkhe.sk; kniznica(at)vkhe.sk
Web: www.vkhe.sk
Štatutár: Ing. Mária Daňová
IČO: 37781464

Vihorlatské múzeum v Humennom

Námestie slobody 1, 066 18 Humenné, okres Humenné
Tel.: 057 / 775 22 40, 775 5671 (skanzen), 0915 954 374
Fax: 057 / 775 22 40
E-mail: sekretariat(at)muzeumvihorlat-he.vucpo.sk, sekretariat(at)muzeumhumenne.sk
Web: www.muzeumhumenne.sk
Štatutár: Mgr. Vasil Fedič
IČO: 37781391

Publikované: 12.03.2009 / Aktualizované: 12.09.2019 HoreTlačiť