Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Kultúra

Kultúrne zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK

Prešovský samosprávny kraj má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 26 kultúrnych zariadení:

(Aktualizácia: 22.10. 2018, stav k 19.10.2018)

Pre správne odoslanie elektronickej pošty je potrebné v e-mailovej adrese nahradiť "(at)" znakom  "@".

Vyhľadať organizáciu

Divadlo Alexandra Duchnoviča

Jarková 77, 080 01 Prešov, okres Prešov
Tel.: 051 / 773 27 00, 773 48 82, 0905 548 802
Fax: 051 / 773 44 22
E-mail: sekretariat(at)dad-po.vucpo.sk, dad(at)divadload.sk, sekretariat(at)divadload.sk
Web: www.divadload.sk
Štatutár: Marián Marko
IČO: 00164984

Divadlo Jonáša Záborského

Námestie Legionárov 6, 081 61 Prešov, okres Prešov
Tel.: 051 / 756 21 91 (90), 777 57 63, 0907 943 388,
Fax: 051 / 756 21 97
E-mail: sekretariat(at)djz-po.vucpo.sk, riaditel(at)djz.sk, djz(at)djz.sk, sekretariat(at)djz.sk
Web: www.djz.sk
Štatutár: Mgr. Ján Hanzo
IČO: 37783432

Hornošarišské osvetové stredisko v Bardejove

Rhodyho 6, 085 01 Bardejov, okres Bardejov
Tel.: 054 / 472 45 93, 0903 251 629
Fax: 054 / 472 45 93
E-mail: sekretariat(at)osvetahsaris-bj.vucpo.sk; hosbardejov(at)gmail.com
Web: www.hosbardejov.sk
Štatutár: Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD.
IČO: 37781588

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou

M. R. Štefánika 875/200, 093 01 Vranov nad Topľou, okres Vranov nad Topľou
Tel.: 057 / 446 44 94, 446 44 68, 0948 632 324
Fax: 057 / 446 44 94
E-mail: sekretariat(at)kniznicahzemplin-vt.vucpo.sk, hzkvt(at)vt.psg.sk
Web: www.vthk.sk
Štatutár: Mgr. Danka Molčanová (poverená zastupovaním)
IČO: 37781146

Hornozemplínske osvetové stredisko vo Vranove nad Topľou

Sídlisko 1. mája 74, 093 01 Vranov nad Topľou, okres Vranov nad Topľou
Tel.: 057 / 442 38 38, 442 28 71, 0907 959 088
Fax: 057 / 442 38 38
E-mail: sekretariat(at)osvetahzemplin-vt.vucpo.sk; hzos(at)stonline.sk
Web: www.osvetavranov.sk
Štatutár: Mgr. Anna Gdovinová
IČO: 37781120

Hvezdáreň a planetárium v Prešove

Dilongova 17, 080 01 Prešov, okres Prešov
Tel.: 051 / 773 32 18, 772 20 65, 0905 262 799
Fax: 051 / 77 22 065
E-mail: sekretariat(at)astropresov-po.vucpo.sk, hap(at)astropresov.sk
Web: www.astropresov.sk
Štatutár: Mgr. Viliam Kolivoška
IČO: 37781324

Knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove

Levočská 9, 080 01 Prešov, okres Prešov
Tel.: 051 / 773 30 09, 0905 744 183
Fax: 051 / 772 53 93
E-mail: sekretariat(at)kniznicapoh-po.vucpo.sk, kniznica.poh(at)gmail.com
Web: www.kniznica-poh.sk
Štatutár: Mgr. Marta Skalková
IČO: 37781308

Krajské múzeum v Prešove

Hlavná 86, 080 01 Prešov, okres Prešov
Tel.: 051 / 773 47 08, 0910 930 891
Fax: 051 / 772 12 25
E-mail: sekretariat(at)muzeumkrajske-po.vucpo.sk, krajskemuzeumpo(at)stonline.sk
Web: www.muzeumpresov.sk
Štatutár: PhDr. Mária Kotorová, PhD.
IČO: 37781278

Ľubovnianska knižnica v Starej Ľubovni

Letná 6, 064 01 Stará Ľubovňa, okres Stará Ľubovňa
Tel.: 052 / 432 22 10, 0911 677 002
Fax: 052 / 432 22 10
E-mail: sekretariat(at)kniznicalubovna-sl.vucpo.sk, kniznica(at)slnet.sk
Web: www.kniznicasl.sk
Štatutár: Mgr. Ivana Šipošová
IČO: 37781243

Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni

Zámocká 22, 064 01 Stará Ľubovňa, okres Stará Ľubovňa
Tel.: 052 / 432 23 02, 0902 653 490
Fax: 052 / 43 22 302
E-mail: sekretariat(at)muzeumlubovna-sl.vucpo.sk, dalibor.mikulik(at)hradlubovna.sk
Web: www.hradlubovna.sk
Štatutár: PhDr. Dalibor Mikulík
IČO: 37781235

Ľubovnianske osvetové stredisko v Starej Ľubovni

Námestie gen.Štefánika 5, 064 01 Stará Ľubovňa, okres Stará Ľubovňa
Tel.: 052 / 432 39 23, 0904 390 925, 0908 998 795
Fax: 052 / 432 39 23
E-mail: sekretariat(at)osvetalubovna-sl.vucpo.sk, osvetasl(at)nextra.sk
Web: www.osvetalubovna.sk
Štatutár: Ing. . Martin Karaš
IČO: 37781251

Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach

A. Warhola 749/26, 068 01 Medzilaborce, okres Medzilaborce
Tel.: 057 / 748 00 72, 732 10 69, 0907 850 494
Fax: 057 / 732 1069
E-mail: sekretariat(at)awarholmuzeum-ml.vucpo.sk, awmuzeum(at)post.sk; warhol(at)zoznam.sk
Web: muzeumaw.sk
Štatutár: Mgr. Martin Cubjak
IČO: 37781405

Múzeum v Kežmarku

Hradné námestie 42, 060 01 Kežmarok, okres Kežmarok
Tel.: 052 / 45 22 618-19, 0907 942 708
Fax: 052 / 452 35 26
E-mail: sekretariat(at)muzeum-kk.vucpo.sk, riaditelka.muzea(at)kezmaok.com
Web: www.kezmarok.com
Štatutár: Mgr. Erika Cintulová
IČO: 37781227

Okresná knižnica Dávida Gutgesela v Bardejove

Radničné námestie 1, 085 01 Bardejov, okres Bardejov
Tel.: 054 / 472 21 05, 0905 530 127
Fax: 054 / 472 27 14
E-mail: sekretariat(at)kniznicadg-bj.vucpo.sk; kniznica(at)gutgesel.sk
Web: www.gutgesel.sk
Štatutár: Mgr. Iveta Michalková-poverená zastupovaním
IČO: 37781570

Podduklianska knižnica vo Svidníku

8. mája 697/55, 089 01 Svidník, okres Svidník
Tel.: 054 / 788 21 90, 788 21 91, 0905 334 569
Fax: 054 / 788 11 61
E-mail: sekretariat(at)kniznicapdukla-sk.vucpo.sk, kniznicask(at)podduklianskakniznica.sk
Web: www.podduklianskakniznica.sk
Štatutár: Mgr. Kamil Beňko
IČO: 37781154

Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku

Sovietskych hrdinov 160/74, 089 01 Svidník, okres Svidník
Tel.: 054 / 752 10 68, 0903 603 770
Fax: 054 / 752 15 07, 759 23 20
E-mail: sekretariat(at)osvetapdukla-sk.vucpo.sk, pos(at)svitel.sk
Web: www.osveta.sk
Štatutár: PhDr. Mária Pajzinková
IČO: 37781375

Podtatranská knižnica v Poprade

Podtatranská 1548/1, 058 01 Poprad, okres Poprad
Tel.: 052 / 772 95 68, 772 94 95, 0905 825 692
Fax: 052 / -
E-mail: sekretariat(at)kniznicatatry-pp.vucpo.sk, kniznica(at)kniznicapp.sk
Web: www.kniznicapp.sk
Štatutár: Mgr. Anna Balejová
IČO: 37781189

Podtatranské múzeum v Poprade

Vajanského 72/4, 058 01 Poprad, okres Poprad
Tel.: 052 / 772 19 24, 778 14 21, 0905 873 024
Fax: 052 / 772 18 68
E-mail: sekretariat(at)muzeumtatry-pp.vucpo.sk, sekretariat(at)muzeumpp.sk
Web: www.muzeumpp.sk
Štatutár: PhDr. Magdaléna Bekessová
IČO: 37781171

Podtatranské osvetové stredisko v Poprade

Sobotské námestie 1729/4, 058 01 Poprad, okres Poprad
Tel.: 052 / 772 24 66, 0917 500 437
Fax: 052 / 773 21 40
E-mail: sekretariat(at)osvetatatry-pp.vucpo.sk, osvetapp(at)stonline.sk
Web: www.osvetapoprad.sk
Štatutár: PaedDr. Peter Šuca
IČO: 37781201

PUĽS (Poddukelský umelecký ľudový súbor)

Námestie Legionárov 6, 080 01 Prešov, okres Prešov
Tel.: 051 / 771 40 07, 0917 982 131
Fax: 051 / 771 40 07
E-mail: sekretariat(at)puls-po.vucpo.sk, riaditel(at)puls-slovakia.sk, sekretariat(at)puls-slovakia.sk
Web: www.puls-slovakia.sk
Štatutár: Mgr. Juraj Švantner
IČO: 42080649

Šarišská galéria v Prešove

Hlavná 51, 080 01 Prešov, okres Prešov
Tel.: 051 / 772 54 23, 0917 165 574, 0917 165 580
Fax: 051 / 773 40 38
E-mail: sekretariat(at)galeriasaris-po.vucpo.sk, sg.po(at)centrum.sk, sg.po(at)stonline.sk
Web: www.sgpresov.sk
Štatutár: PhDr. Rudolf Dupkala, PhD.
IČO: 37781286

Šarišské múzeum v Bardejove

Radničné námestie 13, 085 01 Bardejov, okres Bardejov
Tel.: 054 / 472 49 66, 472 43 09, 0903 909 677
Fax: 054 / 47 24 309
E-mail: sekretariat(at)muzeumsaris-bj.vucpo.sk; sarmus(at)nextra.sk
Web: www.muzeumbardejov.sk
Štatutár: PhDr. František Gutek
IČO: 37781316

Tatranská galéria v Poprade

Hviezdoslavova 12, 058 01 Poprad, okres Poprad
Tel.: 052 / 772 19 68, 0905 843 802
Fax: 052 / -
E-mail: sekretariat(at)galeriatatry-pp.vucpo.sk, tatragaleria(at)tatragaleria.sk
Web: www.tatragaleria.sk
Štatutár: PaedDr. Anna Ondrušeková
IČO: 37781481

Vihorlatská hvezdáreň v Humennom

Mierová 4, 066 01 Humenné, okres Humenné
Tel.: 057 / 775 47 53, 775 21 79,0905 160 438
Fax: 057 / 775 21 79
E-mail: sekretariat(at)astrovihorlat-he.vucpo.sk, vihorlatobs1(at)stonline.sk
Web: www.astrokolonica.sk
Štatutár: RNDr. Igor Kudzej CSc.
IČO: 37781421

Vihorlatská knižnica v Humennom

Námestie slobody 50, 066 80 Humenné, okres Humenné
Tel.: 057 / 776 35 17-18, 0915 899 118
Fax: 057 / -
E-mail: sekretariat(at)kniznicavihorlat-he.vucpo.sk, kniznica(at)vkhe.sk
Web: www.vkhe.sk
Štatutár: Ing. Mária Daňová
IČO: 37781464

Vihorlatské múzeum v Humennom

Námestie slobody 1, 066 18 Humenné, okres Humenné
Tel.: 057 / 775 22 40, 775 5671 (skanzen), 0905954 374
Fax: 057 / 775 22 40
E-mail: sekretariat(at)muzeumvihorlat-he.vucpo.sk, sekretariat(at)muzeumhumenne.sk
Web: www.muzeumhumenne.sk
Štatutár: Mgr. Vasil Fedič
IČO: 37781391

Publikované: 12.03.2009 / Aktualizované: 14.02.2017 HoreTlačiť