Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Etický kódex zamestnancov organizácií OvZP PSK

Etický kódex  zamestnancov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja

Cieľom etického kódexu je stanoviť základné zásady a pravidlá správania sa zamestnanca organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK, ktoré je povinný ctiť a dodržiavať, a vytvárať tak základ pre budovanie a
udržiavanie dôvery verejnosti vo výkon samosprávy. 

Etický kódex ako základná etická norma správania sa zamestnanca nadväzuje na práva a povinnosti stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi a etickými princípmi. Jeho účelom je vytvárať a podporovať žiadúce štandardy správania sa zamestnanca a zároveň informovať verejnosť o tom, aké správanie je oprávnené vyžadovať od týchto zamestnancov.

Publikované: 22.10.2020 / Aktualizované: 03.05.2023 HoreTlačiť