Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Členstvo PSK - iné organizácie

Členstvo Prešovského samosprávneho kraja v iných organizáciách

PSK ako spoluzakladateľ

PSK aktuálne pôsobí ako spoluzakladateľ v týchto organizáciách (právnických osobách).

Organizácie, v ktorých je PSK členom (zakladateľom, spoluzakladateľom)
P.č.  Názov organizácie Adresa sídla Právna forma  Web 
1. Agentúra regionálneho rozvoja PSK Prostejovská 117/A
080 01 Prešov
záujmové združenie právnických osôb

http://www.arrpsk.sk/arrpsk.sk/

2. Energetická Agentúra Smart regiónu PSK

Námestie mieru 2
080 07 Prešov

príspevková organizácia https://smartp.sk/

3.

Energetický klaster Prešovského kraja

Levočská 12
080 07 Prešov

záujmové združenie právnických osôb

http://www.ekpk.sk/

4. Futbal Tatran Aréna Hlavná 73 (office)
080 01 Prešov 
spoločnosť s ručením obmedzeným
(s. r. o.)
https://www.tatran-arena.sk/
5.  IDS Východ

Turgenevova 36 
040 01 Košice

  https://idsvychod.sk/

6.

Inovačné partnerské centrum Prešov

Hlavná 139
080 01 Prešov

záujmové združenie právnických osôb

https://www.inovacne.sk/

7.

Klaster AT+R

Južná trieda 95
040 01 Košice - Juh

záujmové združenie právnických osôb

http://www.clusteratr.sk/

8.

Krajská organizácia cestovného ruchu PSK „Severovýchod Slovenska“

Námestie mieru 2
080 01 Prešov

v zmysle zákona č. 91/2010 Z. z.

http://www.severovychod.sk/

9.

Krajské autistické centrum Prešov

Vodárenská 3
080 01 Prešov

nezisková organizácia

https://www.autistipresov.sk/

10.

Ľubovnianska nemocnica

Obrancov mieru 3
064 01 Stará Ľubovňa

nezisková organizácia

http://lubovnianskanemocnica.sk/

11. Nadácia na podporu rodiny Námestie mieru č. 2 (budova PSK)
080 01 Prešov
  www.nadacia-psk.sk

12.

Prešovské zdravotníctvo, a. s.

Nemocničná 7
066 01 Humenné

akciová spoločnosť

 

13.

Priemyselný park Snina

Strojárska 2060
069 01 Snina

záujmové združenie právnických osôb

www.snina.sk

14. PRO COMITATU Mariánske námestie 37
053 04 Spišské Podhradie
nezisková organizácia  
15. Regionálne informačné a poradenské centrum Prešov

Reimanova 9
080 01 Prešov

záujmové združenie právnických osôb www.rpicpo.sk
16. Svet zdravia Akadémia, n. o. MUDr. Pribulu 412/4 
089 01 Svidník
nezisková organizácia  
17. Špecializované centrum sociálnych služieb Akad. Pavlova 321/10
091 01 Stropkov
nezisková organizácia https://www.procare.sk/specializovane-zariadenie-stropkov/

18.

Vranovská nemocnica

M.R. Štefánika 187/177 B
093 27 Vranov nad Topľou

nezisková organizácia

https://www.procare.sk/nemocnica/vranovska-nemocnica-s/

19. Združenie samosprávnych krajov SK 8 Hurbanovo námestie 3
811 06 Bratislava
záujmové združenie právnických osôb www.samospravnekraje.sk

Majetkový podiel PSK v obchodných spoločnostiach (PDF, 157 kB) 

Zastúpenie v dozorných a správnych radách

Prešovský samosprávny kraj má zástupcov v dozorných radách:

Nemocnica A. Leňa Humenné

Nemocnica arm. generála L. Svobodu Svidník

Vranovská nemocnica

Prešovský samosprávny kraj má zástupcov v správnej rade:

Svet zdravia Akadémia

 

Publikované: 27.09.2016 / Aktualizované: 14.06.2023 HoreTlačiť