Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Členstvo PSK - iné organizácie

Členstvo Prešovského samosprávneho kraja v iných organizáciách

PSK aktuálne pôsobí ako spoluzakladateľ v týchto organizáciách (právnických osobách).

Organizácie, v ktorých je PSK členom (zakladateľom, spoluzakladateľom)
P.č.  Názov organizácie Adresa sídla Právna forma  Web 
1. Agentúra regionálneho rozvoja PSK Prostejovská 117/A
080 01 Prešov
záujmové združenie právnických osôb

http://www.arrpsk.sk/arrpsk.sk/

2.

Centrum rozvoja turizmu PSK pre oblasť Vysokých Tatier

Dolný Smokovec I. 6
059 81 Vysoké Tatry

záujmové združenie právnických osôb

http://www.tatry2020.sk/

3. Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK

Námestie mieru 2
080 07 Prešov

príspevková organizácia https://www.po-kraj.sk/organizacie/ea-smart-region/

4.

Energetický klaster Prešovského kraja

Levočská 12
080 07 Prešov

záujmové združenie právnických osôb

http://www.ekpk.sk/

5. Futbal Tatran Aréna Hlavná 73 (office)
080 01 Prešov 
s.r.o. https://www.tatran-arena.sk/

6.

Inovačné partnerské centrum Prešov

Hlavná 139
080 01 Prešov

záujmové združenie právnických osôb

http://www.ipcpo.sk/sk/

7.

Klaster AT+R

Južná trieda 95
040 01 Košice - Juh

záujmové združenie právnických osôb

http://www.clusteratr.sk/

8.

Krajská organizácia cestovného ruchu PSK „Severovýchod Slovenska“

Námestie mieru 2
080 01 Prešov

v zmysle zákona č. 91/2010 Z. z.

http://www.severovychod.sk/

9.

Krajské autistické centrum Prešov

Vodárenská 3
080 01 Prešov

nezisková organizácia

http://francesco-1.webnode.sk/kacp/

10.

Ľubovnianska nemocnica

Obrancov mieru 3
064 01 Stará Ľubovňa

nezisková organizácia

http://lubovnianskanemocnica.sk/

11.

PRO COMITATU

Mariánske námestie 37
053 04 Spišské Podhradie

nezisková organizácia

 

12.

Prešovské zdravotníctvo, a. s.

Nemocničná 7
066 01 Humenné

akciová spoločnosť

http://he.svetzdravia.com/

13.

Priemyselný park Snina

Strojárska 2060
069 01 Snina

záujmové združenie právnických osôb

www.snina.sk

14.

Združenie samosprávnych krajov SK 8

Hurbanovo námestie 3
811 06 Bratislava

záujmové združenie právnických osôb

 

15.

Vranovská nemocnica

M.R. Štefánika 187/177 B
093 27 Vranov nad Topľou

nezisková organizácia

http://vt.svetzdravia.com/

16.

Východoslovenská investičná agentúra

Námestie Maratónu mieru 1
040 01 Košice

občianske združenie

http://www.agenturavia.sk/

Publikované: 27.09.2016 / Aktualizované: 07.04.2022 HoreTlačiť