Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK

Prešovský samosprávny kraj má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti:

Organizácie, ktoré nie sú v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK, ale sú zriadené (založené) PSK:

Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK - skratka OvZP PSK

Etický kódex zamestnancov OvZP

Kontakty

(Aktualizácia: 14.06.2020, stav k 14.06.2022)

Vyhľadaj organizáciu

Vyhľadaj kontakt na organizáciu v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. Kontakty na organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK v podobe vyhľadávacieho formulára podľa zadaného kritéria

Kontakty je možné vyhľadávať podľa zaradenia organizácie do oblasti/okresu alebo podľa časti názvu a mesta.  

(Aktualizácia: 14.06.2020, stav k 14.06.2022)

 

Škola v prírode Detský raj

Tatranská Lesná, 059 60 Tatranská Lesná, okres Poprad
Tel.: 052 / 442 25 53, 442 22 51
Fax: 052 / 442 25 53, 442 22 51
E-mail: sekretariat@detskyraj-tl.vucpo.sk, detskyraj@sinet.sk
Web: www.rajvprirode.sk
Štatutár: Mgr. Valerián Kuffa
IČO: 00186759

 

 

Publikované: 30.12.2008 / Aktualizované: 21.06.2022 HoreTlačiť