Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Ochrana osobných údajov

Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov

JUDr. Soňa Slovjaková, e-mail: sona.slovjakova(at)vucpo.sk

Informačná povinnosť Prešovského samosprávneho kraja k prevádzkovaniu kamerového systému

formát PDF Informácie k prevádzkovaniu kamerového systému (93 kB)

Zásady spracúvania osobných údajov fyzických osôb v Prešovskom samosprávnom kraji

formát PDF Zásady o ochrane osobných údajov na stiahnutie (2,25 MB)

formát PDF Dodatok č.1 k Zásadam (70,3 kB)

Cookies politika

ne alebo inom zariadení, ktoré používate na prístup na internet. Sú vytvorené na to, aby webová stránka, ktorú navštívite, rozoznala Vaše koncové zariadenie, alebo aby Vám pomáhali a umožnili efektívne používať webové stránky, ich funkcie a nastavenia. 

Použitie cookies 

Názov 

Použitie pre doménu

Koniec platnosti   Tretia strana 

Identifikuje každú jedinečnú návštevnícku session (návštevu stránky) pomocou náhodne vygenerovaného kódu

JSESSIONID www.po-kraj.sk  Do konca  relácie NIE

Štatistické údaje zbierané v anonymnej podobe, ktoré sa využívajú na vytváranie reportov o používaní našich webových stránok

__utm.gif www.po-kraj.sk  Do konca  relácie USA, googleanalytics.com
  __utma www.po-kraj.sk  2 roky CZ, ann.livechatoo.com
  __utmb www.po-kraj.sk  Do konca  relácie CZ, ann.livechatoo.com
  __utmc www.po-kraj.sk  Do konca  relácie CZ, ann.livechatoo.com
  __utmt www.po-kraj.sk  Do konca  relácie CZ, ann.livechatoo.com
    __utmc www.po-kraj.sk  6 mesiacov CZ, ann.livechatoo.com
  r/collect www.po-kraj.sk  Do konca  relácie USA, doubleclick.net
  Click_storage www.po-kraj.sk Do konca  relácie  NIE
  ims  www.po-kraj.sk  19 dní  CZ, ann.livechatoo.com 
  Ictpref www.po-kraj.sk  29 dní CZ

Určuje jazyk naposledy zobrazenej stránky

Ing www.po-kraj.sk 29 dní NIE
Používa sa na rozlíšenie používateľov a ich návštev pre štatistické účely StatBrowserldnew www.po-kraj.sk 2 mesiace NIE

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú zaslané a uložené vo Vašom počítači, smartfó

Prešovský samosprávny kraj používa cookies na rôzne účely. Zoznam cookies, ktoré používame, typ a účel ich použitia, ako aj ďalšie informácie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

 

 

Naša organizácia používa cookies na to, aby Vám zabezpečila čo najpohodlnejšie a najefektívnejšie využitie našich webových stránok. Cookies používame na to, aby sme Vám predstavili taký obsah našich stránok, o ktorom predpokladáme, že by pre Vás mohol byť zaujímavý, ale len v súvislosti s našimi informáciami alebo službami. Cookies používame tiež  na zabezpečenie Vášho súkromia pri prehliadaní našich webových stránok.

Nepoužívame cookies na to, aby sme Vás kontaktovali prostredníctvom pošty, elektronickej pošty, telefónu alebo inak.

Ak nájdete na stránkach naseJ orgamzac1e linky na iné internetové stránky, prosím nezabudnite, že tieto majú vlastný spôsob, rozsah a typ cookies, ktoré používajú, a ktoré budú spracúvať všetky údaje, ktoré na týchto stránkach poskytnete. Odporúčame Vám, aby ste si prečítali a nastavili cookies na týchto webových stránkach pred tým, než si ich začnete prehliadať, prípadne ich prevádzkovateľom poskytnete akékoľvek údaje.

Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je teda na Vašej slobodnej vôli.

Je však potrebné vedieť, že v prípade zmeny ich nastavenia môžu mať niektoré naše webové stránky obmedzenú funkčnosť a znížený používateľský komfort.

Tieto odkazy na stránky Vám ukážu, ako môžete kontrolovať svoje nastavenia cookies cez Váš internetový prehliadač. Pokiaľ zmeníte tieto nastavenia, uplatnia sa nielen pre naše web stránky, ale aj pre všetky ostatné stránky, ktoré navštevujete cez Váš internetový prehliadač.

https://suppo11.mozilla.org/sk/kb/povolenie-zakazanie-cookies

https:// support. google. com/ chrome/ answer/95647?hl =sk

https://support.microsoft.com/sk-sk/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internetexplorer

 

Poznámka

Každý, kto ukladá alebo získava prístup k informáciám uloženým v koncovom zariadení užívateľa, je na to oprávnený iba ak dotknutý užívateľ udelil súhlas na základe jasných a úplných informácií o účele ich spracovania; za súhlas na tento účel sa považuje aj použitie príslušného nastavenia webového prehliadača alebo iného počítačového programu. Povinnosť získania súhlasu sa nevzťahuje na orgán činný

v trestnom konaní a iný orgán štátu. To nebráni technickému uloženiu údajov alebo prístupu k nim, ktorých jediným účelom je prenos alebo uľahčenie prenosu správy prostredníctvom siete, alebo ak je to bezpodmienečne potrebné pre poskytovateľa služieb informačnej spoločnosti na poskytovanie služby informačnej spoločnosti, ktorú výslovne požaduje užívateľ.

 

 

Publikované: 25.09.2018 / Aktualizované: 11.09.2019 HoreTlačiť