Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Nominácie - Športovec PSK 2022

Najúspešnejší športovci a športové kolektívy Prešovského samosprávneho kraja za rok 2022

Športovec PSK 2022 - Nominujte do 9.1.2023

Prešovský samosprávny kraj už po 19-ty krát  ocení najúspešnejších športovcov kraja za rok 2022. Slávnostné vyhlásenie výsledkov ankety Športovec PSK 2022 je naplánované na mesiac marec 2023 v Historickej budove Divadla Jonáša Záborského v Prešove. 

Tlačová správa - Kraj prijíma nominácie na Športovca PSK 2022

Základné informácie a podmienky

Do zoznamu nominovaných môžu športovcov i kolektívy navrhnúť telovýchovné jednoty, športové kluby i občania. Odborná komisia sa bude zaoberať každým návrhom, ktorý bude doručený organizačnému výboru. Hlavnou podmienkou nominovania je pôsobnosť športovca alebo klubu na území Prešovského samosprávneho kraja. 

Prešovský samosprávny kraj vyhodnocuje tieto kategórie:

 • Najúspešnejší športovec PSK
 • Najpopulárnejší športovec PSK (internetové hlasovanie)
 • Najúspešnejší znevýhodnený športovec PSK
 • Najúspešnejší športový kolektív PSK
 • Najúspešnejší žiak – športovec strednej školy PSK
 • Najúspešnejšia stredná škola PSK
 • Najúspešnejší športový kolektív mládeže PSK
 • Najväčší talent – športovec do 15 rokov PSK
 • Najúspešnejší tréner mládeže do 18 rokov PSK
 • Najúspešnejší tréner dospelých PSK
 • Cena predsedu PSK 

Nominácie

Nominácie na  športovcov i kolektívy prebiehajú v termíne od 09. decembra 2022 do 09. januára 2023, zasielať ich môžete elektronicky na email: sportovec@vucpo.sk, prípadne poštou na adresu: Úrad PSK, Športovec PSK 2022, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov. Nominácie budú zverejnené na webovej stránke Prešovského samosprávneho kraja.

V nominácii je potrebné uviesť tieto údaje:

 • Základné údaje o nominovanom športovcovi
 • Základné údaje o kontaktnej osobe/navrhovateľovi nominácie

Základné údaje o nominovanom športovcovi

 • Meno a priezvisko nominovaného športovca, trénera alebo kolektívu
 • Druh športu
 • Kategória, do ktorej sú nominovaní
 • Športový klub (názov, mesto)
 • Zoznam dosiahnutých úspechov, zdôvodnenie nominácie
 • Krátky profil a doterajšia športová vizitka nominovaného športovca, trénera alebo kolektívu
SÚHLAS NOMINOVANÉHO

V súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov č.18/2018 Z. z.  je potrebný SÚHLAS NOMINOVANÉHO so spracúvaním jeho osobných údajov (v rozsahu meno, priezvisko, krátky profil, doterajšia športová vizitka).

Základné údaje o kontaktnej osobe/navrhovateľovi nominácie

 • Meno a priezvisko
 • E-mailová adresa
 • Telefón/mobil
SÚHLAS NOMINUJÚCEHO 

V súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov č.18/2018 Z .z je potrebný SÚHLAS NOMINUJÚCEHO so spracúvaním jeho osobných údajov (v rozsahu meno, priezvisko, e-mail, mobil).

Kritériá pre posúdenie nominácií

Všetky doručené návrhy posúdila odborná komisia na základe nižšie stanovených kritérií. Prešovský samosprávny kraj si v prípade nesplnenia niektorých z nich vyhradzuje právo ocenenie neudeliť

KRITÉRIÁ JEDNOTLIVCI

 • účasť a umiestnenie na OH
 • účasť a umiestnenie na MS
 • účasť a umiestnenie na ME
 • účasť a umiestnenie na M-SR
 • reprezentant SR, dlhodobá špičková výkonnosť, líder úspešného družstva
 • pomocné kritérium: konkurencieschopnosť v jednotlivých športoch

KRITÉRIÁ KOLEKTÍVY

 • účasť a umiestnenie v najvyšších európskych súťažiach
 • umiestnenie v dlhodobých najvyšších súťažiach v rámci SR
 • pomocné kritérium: konkurencieschopnosť v jednotlivých športoch

Športovec PSK 2022 - Nominujte do 9. januára 2023

Publikované: 09.12.2022 / Aktualizované: 09.12.2022 HoreTlačiť