Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

ZSS Slnečný dom v Humennom

Zariadenie sociálnych služieb Slnečný dom v Humennom

Zariadenie sociálnych služieb Slnečný dom bolo slávnostne otvorené len v októbri tohto roku.

Jeho cieľom je snaha zabezpečiť a skvalitniť starostlivosť o ťažko a dlhodobo chorých.

Poskytuje ošetrovateľskú starostlivosť imobilným, nesebestačným klientom, osobám s kombináciou viacerých závažných chronických ochorení. Objekt je zhmotnením náročných predstáv o prostredí, v ktorom sa má poskytovať profesionálna starostlivosť o ťažko a dlhodobo chorých klientov.

Tri štatutárky Ošetrovateľského centra - Zuzana Fabianová, Gabriela Hrisenková a Alena Mochnáčová, v ňom zúročili všetky skúsenosti, ktoré získali za desať rokov svojej práce v Ošetrovateľskom centre v Humennom. Za ten čas sa toto centrum stalo pojmom v oblasti ošetrovateľstva na Slovensku.

V roku 2010 sa štatutárky stali víťazkami celoslovenskej súťaže Sestra roka v kategórii manažér.

Podrobnejšie informácie o ZSS Slnečný dom získate na internetovej stránke zariadenia: http://www.osetrovatelskecentrumhe.ikas.sk/lozkove-zariadenia/slnecny-dom

 

 

Publikované: 18.01.2012 / Aktualizované: 19.02.2019 HoreTlačiť