Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Ing. Mgr. Marián Kuffa, D.h.c.

Marián Kuffa sa narodil 24. 12. 1959 v Kežmarku.

V roku 1983 ukončil Vysokú školu poľnohospodársku v Nitre, neskôr študoval na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Spišskom Podhradí.

Vo svojom živote pracoval na rôznych postoch. Ako mechanizátor, či v poisťovni. Jeho cieľom však bola oblasť duchovná a svoju sebarealizáciu videl hlavne v pomoci blížnemu.

V roku 1994 začína pôsobiť ako rímskokatolícky kňaz v Žakovciach, kde už od roku 1991 intenzívne pracuje so širokým spektrom obyvateľstva na okraji spoločnosti.

Počas svojho pôsobenia sa mu podarilo zrekonštruovať budovu starej fary a vybudovať funkčný areál Inštitútu Krista Veľkňaza, ktorý poskytuje pomoc ľuďom v núdzi.

Počas jeho pôsobenia sa za pomoci bezdomovcov v Žakovciach podarilo:

 • postaviť domov sociálnych služieb pre telesne postihnutých,
 • vybudovať hospodárske budovy (dnes je komunita sebestačná v produkcii mlieka, zemiakov, chleba a čiastočne aj mäsa a zeleniny),
 • v roku 1998 vystaviť domov pre osamelých rodičov,
 • vybudovať nový útulok a resocializačné stredisko pre ženy v Ľubici,
 • upraviť štyri bytové jednotky,
 • postaviť hrubú stavbu bytovky v Malom Slavkove pre bývalých odchovancov detských domovov. Mala by sa dokončiť v roku 2008.

O prácu Mariána Kuffu a najmä výsledky tejto činnosti prejavujú záujem v okolitých krajinách, ale aj v Belgicku a Švédsku, kde začínajú využívať jeho skúsenosti pri kreovaní podobných zariadení.

Publikované: 26.09.2012 / Aktualizované: 19.02.2019 HoreTlačiť