Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

VZN PSK č. 89/2021

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 89/2021

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 89/2021, ktorým sa zriaďuje Elokované pracovisko, Bijacovce 1, Školská jedáleň, Bijacovce 1 a Školský internát, Bijacovce 1 ako súčasti Strednej odbornej školy lesníckej, Kollárova 10, Prešov

VZN PSK č. 89/2021 bolo schválené Zastupiteľstvom PSK dňa 30. júna 2021 na svojom  29. zasadnutí uznesením č. 738/2021.

Publikované: 17.12.2020 / Aktualizované: 04.11.2022 HoreTlačiť