Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

VZN PSK č. 87/2021

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 87/2021

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 87/2021, ktorým zriaďuje Spojená škola, Duchnovičova 506, Medzilaborce s organizačnými zložkami Gymnázium, Duchnovičova 506, Medzilaborce a Stredná odborná škola polytechnická Andyho Warhola, Duchnovičova 506, Medzilaborce

VZN PSK č. 87/2021 bolo schválené Zastupiteľstvom PSK dňa 21. júna 2021 na svojom  28. zasadnutí uznesením č. 737/2021.

 • Schválené: 21. júna  2021 (Uznesenie č. 737/2021)
 • Platné:  24. júna 2021, dňom vyvesenia na úradnej tabuli
 • Účinné: 01. septembra 2021

Elektronická služba - Zverejňovanie textov všeobecne záväzných nariadení 

Publikované: 17.12.2020 / Aktualizované: 02.07.2021 HoreTlačiť