Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

VZN PSK č. 79/2019

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 79/2019

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 79/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN PSK č. 18/2010 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja jazykovým školám, školským zariadeniam a o poskytovaní dotácií zriaďovateľom súkromných/cirkevných základných umeleckých škôl, súkromných/cirkevných jazykových škôl a súkromných/cirkevných školských zariadení v znení VZN PSK č. 22/2011, VZN PSK č. 26/2011, VZN PSK č. 29/2012, VZN PSK č. 36/2013, VZN PSK č. 52/2015 a VZN PSK č. 56/2016

VZN PSK č. 79/2019 bolo schválené Zastupiteľstvom PSK dňa 9. decembra 2019 na svojom  17. zasadnutí uznesením č. 346/2019.

 • Schválené: 9. 12. 2019 (Uznesenie č. 346/2019)
 • Vyvesené: 10. 12. 2019 
 • Platné: 10.12.2019 (dňom vyvesenia na úradnej tabuli PSK)
 • Účinné: dňom 1. januára 2020

 

Elekronická služba - Zverejňovanie textov všeobecne záväzných nariadení 

Publikované: 10.12.2019 / Aktualizované: 18.11.2020 HoreTlačiť