Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

VZN PSK č. 77/2019

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 77/2019

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 77/2019,  ktorým sa vydáva záväzná časť Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja

VZN PSK č. 77/2019 bolo schválené Zastupiteľstvom PSK dňa 26. augusta 2019 na svojom  15. zasadnutí uznesením č. 269/2019.

 • Schválené: 26. 8. 2019 (Uznesenie č. 269/2019)
 • Vyvesené: 6. 9. 2019 
 • Platné: 6.9.2019 (dňom vyvesenia na úradnej tabuli PSK)
 • Účinné: dňom 6. októbra 2019

 

Elekronická služba - Zverejňovanie textov všeobecne záväzných nariadení 

Publikované: 24.04.2019 / Aktualizované: 18.11.2020 HoreTlačiť