Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

VZN PSK č. 76/2019

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 76/2019

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 76/2019,  ktorým sa mení VZN PSK č. 27/2012 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach, v školských účelových zariadeniach a o výške úhrady nákladov na štúdium v jazykovej škole v znení VZN PSK č. 31/2013 zo dňa 12.02.2013 a VZN PSK č. 45/2015 zo dňa 10.02.2015

VZN PSK č. 76/2019 bolo schválené Zastupiteľstvom PSK dňa 26. augusta 2019 na svojom  15. zasadnutí uznesením č. 266/2019.

 • Schválené: 26. 8. 2019 (Uznesenie č. 266/2019)
 • Vyvesené: 27. 8. 2019 
 • Platné: z dôvodu naliehavého verejného záujmu dňom 1. septembra 2019
 • Účinné: z dôvodu naliehavého verejného záujmu nadobúda účinnosť dňom 1. septembra 2019

 

Elekronická služba - Zverejňovanie textov všeobecne záväzných nariadení 

Publikované: 24.04.2019 / Aktualizované: 18.11.2020 HoreTlačiť