Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

VZN PSK č. 75/2019

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 75/2019

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 75/2019,  ktorým sa ruší Elokované pracovisko, Sládkovičova 510, Hranovnica ako súčasť Strednej odbornej školy agropotravinárskej a technickej, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok

VZN PSK č. 75/2019 bolo schválené Zastupiteľstvom PSK dňa 26. augusta 2019 na svojom  15. zasadnutí uznesením č. 265/2019.

Publikované: 24.04.2019 / Aktualizované: 28.09.2022 HoreTlačiť