Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

VZN PSK č. 74/2019

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 74/2019

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 74/2019,  ktorým sa zrušuje Stredná odborná škola technická, Pionierska 361/4, Svidník

VZN PSK č. 74/2019 bolo schválené Zastupiteľstvom PSK dňa 26. augusta 2019 na svojom  15. zasadnutí uznesením č. 264/2019.

 • Schválené: 26. 8. 2019 (Uznesenie č. 264/2019)
 • Vyvesené: 27. 8. 2019 
 • Platné: 27. augusta 2019, t. j. dňom vyvesenia na úradnej tabuli
 • Účinné: 27. augusta 2019, t.j. dňom jeho vyvesenia na úradnej tabuli samosprávneho kraja z dôvodu naliehavého verejného záujmu, ktorým je zabezpečenie prechodu práv a povinností na právneho nástupcu v dostatočnom časovom predstihu

Elekronická služba - Zverejňovanie textov všeobecne záväzných nariadení 

Publikované: 24.04.2019 / Aktualizované: 18.11.2020 HoreTlačiť