Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

VZN PSK č. 4/2004

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 4/2004

Všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja č. 4/2004, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu veľkého územného celku Prešovského kraja - Zmeny a doplnky 2004

Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené na 20. zasadnutí Zastupiteľstva PSK zo dňa 22. 06. 2004 Uznesením č. 228/2004 a nadobúda účinnosť 30. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli Úradu Prešovského samosprávneho kraja.

  • Schválené: 22. júna 2004 v Prešove (Uznesenie č. 228/2004)
  • Platné: od 23. júla 2004
Publikované: 25.10.2010 / Aktualizované: 03.10.2022 HoreTlačiť