Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

VZN PSK č. 17/2009

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 17/2009

Všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja č. 17/2009 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov Územného plánu veľkého územného celku Prešovského kraja 2009

 • formát PDF VZN PSK č. 17/2009 (PDF, 209 kB)
  Poznámka: Súčasťou VZN je aj príloha so záväznou častou "Záväzná časť Zmien a doplnkov Územného plánu veľkého územného celku Prešovského kraja 2009". 

Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené na 36. zasadnutí Zastupiteľstva PSK zo dňa 27. októbra 2009 uznesením č. 589/2009 a nadobúda účinnosť 30. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli Úradu Prešovského samosprávneho kraja.

 • Schválené: 27. októbra 2009 v Prešove (Uznesenie č. 589/2009)
 • Platné: od 6. 12. 2009 (účinnosť)

 

 

Publikované: 25.10.2010 / Aktualizované: 03.10.2022 HoreTlačiť