Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

Dôležitý oznam!

Práve sa nachádzate na starom webovom sídle Prešovského samosprávneho kraja po-kraj.sk, ktorý slúži na archívne účely.

Všetky aktuálne informácie nájdete na novej adrese: www.psk.sk
 

 

 
Späť

VZN PSK č. 15/2008

Všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja č. 15/2008 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja

Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Zastupiteľstvom PSK dňa 16. decembra 2008 uznesením č. 440/2008 a nadobúda platnosť dňom schválenia v zastupiteľstve PSK a  účinnosť dňom  1. januára 2009.

Doplnené a zmenené VZN 15/2008 (v znení VZN 44/2014) bolo schválené na zasadnutí Zastupiteľstva PSK 9. decembra 2014 a je platné od 10. decembra 2014účinnosťou od 1. januára 2015. Zmenám a doplnkom z decembra 2014  predchádzajú zmeny a doplnky v zmysle VZN 38/2014 schválené dňa 22. apríla 2014.  

 • Schválené pôvodné znenie: 16. decembra 2008 v Prešove (Uznesenie č. 440/2008)
 • Platné: od 16. decembra 2008 (s účinnosťou od 1. 1. 2009) do ... 
 • Schválené doplnené zmeny v zmysle VZN č. 39/2014:  22. apríla 2014 (Uznesenie č. 38/2014)
 • Schválené doplnené zmeny v zmysle VZN č. 44/2014:  9. decembra 2014 (Uznesenie č. 135/2014) ,
  • platné: 10. decembra 2014, účinnosť:  1. január 2015

Zmeny a doplnky

December 2014

Zmeny a doplnenia VZN PSK č. 15/2008 v zmysle VZN PSK č. 44/2014 boli  schválené Zastupiteľstvom PSK dňa 9. decembra 2014 uznesením č. 135/2014 a nadobúdajú platnosť od 10. decembra 2014 a účinnosť od 1. januára 2015.

Apríl 2014

Zmeny a doplnenia VZN PSK č. 15/2008 v zmysle VZN PSK č. 39/2014 boli  schválené Zastupiteľstvom PSK dňa 22. apríla 2014 uznesením č. 38/2014 nadobúdajú účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli samosprávneho kraja.

Grantové schémy - poskytovanie dotácií v zmysle VZN 15/2008

Publikované: 25.10.2010 / Aktualizované: 25.02.2019 HoreTlačiť