Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

VZN PSK č. 1/2002

Všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja č. 1/2002 o používaní a ochrane symbolov Prešovského samosprávneho kraja

Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením č. 33/2002 a nadobudlo účinnosť 15. dňom odo dňa vyvesenia, t.j. 2.8.2002.

  • Schválené: 16. júla 2002 v Prešove (Uznesenie č. 33/2002)
  • Platné: od 2. augusta 2002 do ...
Publikované: 25.10.2010 / Aktualizované: 09.09.2021 HoreTlačiť