Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

VZN PSK č. 98/2023

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 98/2023

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 98/2023 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja

VZN PSK č. 98/2023 bolo schválené Zastupiteľstvom PSK dňa 13. februára 2023 na svojom  4. zasadnutí Uznesením ZPSK č.34/2023.

 • Schválené: 13. február 2023, uznesením Zastupiteľstva PSK č. 34/2023
 • Platnosť: 15. február 2023, t. j. dňom vyhlásenia VZN vyvesením na úradnej tabuli PSK
 • Účinnosť: V súlade s § 8 ods. 9, posledná veta zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v platnom znení všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15.2.2023.
 • Elektronická služba - Zverejňovanie textov všeobecne záväzných nariadení 

Úplné znenia (aktualizácie)

Publikované: 27.10.2022 / Aktualizované: 13.12.2023 HoreTlačiť