Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

VZN PSK č. 91/2021

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 91/2021

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 91/2021, o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja a o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby

VZN PSK č. 90/2021 bolo schválené Zastupiteľstvom PSK dňa 6. decembra 2021 na svojom  31. zasadnutí uznesením č. 853/2021.

Publikované: 17.12.2020 / Aktualizované: 04.10.2022 HoreTlačiť