Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

VZN PSK č. 84/2020

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 84/2020

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 84/2020 ktorým sa mení a dopĺňa VZN PSK č. 18/2010 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja jazykovým školám, školským zariadeniam a o poskytovaní dotácií zriaďovateľom súkromných/cirkevných základných umeleckých škôl, súkromných/cirkevných jazykových škôl a súkromných/cirkevných školských zariadení v znení VZN PSK č. 22/2011, VZN PSK č. 26/2011, VZN PSK č. 29/2012, VZN PSK č. 36/2013, VZN PSK č. 52/2015 , VZN PSK č. 56/2016 a VZN PSK č. 79/2019

VZN PSK č. 84/2020 bolo schválené Zastupiteľstvom PSK dňa 14. decembra 2020 na svojom  24. zasadnutí uznesením č. 587/2020.

 • Schválené: 14. 12. 2020 (Uznesenie č. 587/2020)
 • Vyvesené: 14.12.2020 
 • Platné:  14.12.2020, t. j. dňom vyvesenia na úradnej tabuli PSK
 • Účinné: 14.12.2020

Elektronická služba - Zverejňovanie textov všeobecne záväzných nariadení 

Publikované: 15.12.2020 / Aktualizované: 01.02.2021 HoreTlačiť