Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

VZN PSK č. 82/2020

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 82/2020

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 82/2020, ktorým sa zriaďuje Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa s organizačnými zložkami Stredná odborná škola hotelových služieb a remesiel, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa; Obchodná akadémia, Jarmočná 132, Stará Ľubovňa a Elokované pracovisko, Lomnička 150 ako súčasť Spojenej školy, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa

VZN PSK č. 82/2020 bolo schválené Zastupiteľstvom PSK dňa 24. augusta 2020 na svojom  22. zasadnutí uznesením č. 532/2020.

 • Schválené: 24. 08. 2020 (Uznesenie č. 532/2020)
 • Vyvesené: 25.08.2020
 • Platné: 25.08.2020, t.j. dňom vyvesenia na úradnej tabuli PSK
 • Účinné: 25.08.2020, t.j. dňom vyvesenia na úradnej tabuli PSK

Elekronická služba - Zverejňovanie textov všeobecne záväzných nariadení 

Publikované: 06.05.2020 / Aktualizované: 18.11.2020 HoreTlačiť