Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

VZN PSK č. 81/2020

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 81/2020

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 81/2020, ktorým sa zriaďuje Elokované pracovisko, Námestie Štefana Kluberta 7, Levoča ako súčasť Strednej odbornej školy služieb Majstra P0avla, Kukučínova 9, Levoča

VZN PSK č. 81/2020 bolo schválené Zastupiteľstvom PSK dňa 27. apríla 2020 na svojom  19. zasadnutí uznesením č. 434/2020.

 • Schválené: 27. 04. 2020 (Uznesenie č. 434/2020)
 • Vyvesené: 06. 05. 2020 
 • Platné: 06.05.2020, t.j. dňom vyvesenia na úradnej tabuli PSK
 • Účinné: 01.09.2020

Elekronická služba - Zverejňovanie textov všeobecne záväzných nariadení 

Publikované: 11.12.2019 / Aktualizované: 18.11.2020 HoreTlačiť