Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

VZN PSK č. 78/2019

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 78/2019

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja

VZN PSK č. 78/2019 bolo schválené Zastupiteľstvom PSK dňa 9. decembra 2019 na svojom  17. zasadnutí uznesením č. 345/2019.

 • Schválené: 9. 12. 2019 (Uznesenie č. 345/2019)
 • Vyvesené: 10. 12. 2019 
 • Platné: 10.12.2019 (dňom vyvesenia na úradnej tabuli PSK)
 • Účinné: dňom 1. januára 2020

 

Elekronická služba - Zverejňovanie textov všeobecne záväzných nariadení 

Publikované: 10.12.2019 / Aktualizované: 04.01.2022 HoreTlačiť