Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

VZN PSK č. 70/2019

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 70/2019

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 70/2019 o zrušení Všeobecne záväzného nariadenia č. 14/2008 o zavedení a výške úhrady za vydanie stanoviska o etickej prijateľnosti klinického skúšania a projektov biomedicínskeho výskumu

VZN PSK č. 70/2019 bolo schválené Zastupiteľstvom PSK dňa 8. apríla 2019 na svojok  12. zasadnutí uznesením č. 190/2019.

 • Schválené: 8. 4. 2019 (Uznesenie č. 190/2019)
 • Vyvesené: 8. 4. 2019 
 • Platné: 15. dňom vyvesenia na úradnej tabuli PSK
 • Účinné: 15. dňom vyvesenia na úradnej tabuli PSK

 

Elekronická služba - Zverejňovanie textov všeobecne záväzných nariadení 

Publikované: 24.04.2019 / Aktualizované: 02.05.2019 HoreTlačiť