Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

VZN č. 68/2019

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 68/2019

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 68/2019, o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 57/2017 v znení VZN č. 65/2018

VZN PSK č. 68/2019 schválené Zastupiteľstvom PSK dňa 4. februára 2019 uznesením č. 161/2019 nadobúda platnosť a účinnosť 4. februára 2019.

 • Schválené: 4. 2. 2019 (Uznesenie č. 161/2019)
 • Vyvesené: 4. 2. 2019 
 • Platné: 4. 2. 2019 (dňom vyvesenia na úradnej tabuli)
 • Účinné: 4. 2. 2019 - V súlade s § 8 ods. 9, posledná veta zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v platnom znení všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho vyhlásenia.

 

Publikované: 04.02.2019 / Aktualizované: 28.09.2022 HoreTlačiť