Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

VZN č. 67/2018

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 67/2018

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 67/2018, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 20/2010 o podmienkach poskytovania finančného príspevku akreditovanému subjektu, právnickej osobe, fyzickej osobe alebo obci na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území Prešovského samosprávneho kraja v znení VZN PSK č. 44/2014, VZN PSK č. 50/2015 a VZN PSK č. 63/2018

VZN PSK č. 67/2018 schválené Zastupiteľstvom PSK dňa 10. decembra 2018 uznesením č. 139/2018.

 • Schválené: 17. 12. 2018 (Uznesenie č. 139/2018)
 • Vyvesené: 17. 12. 2018 
 • Platné: 17. 12. 2018 (dňom vyvesenia)
 • Účinné: 01.01.2019
Publikované: 26.09.2018 / Aktualizované: 28.09.2022 HoreTlačiť