Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

VZN č. 66/2018

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 66/2018

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 66/2018, ktorým sa ruší Obchodná akadémia, Komenského 5, Bardejov

VZN PSK č. 66/2018 schválené Zastupiteľstvom PSK dňa 20. septembra 2018 uznesením č. 104/2018 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho vyvesenia na úradnej tabuli samosprávneho kraja z dôvodu naliehavého verejného záujmu, ktorým je zabezpečenie prechodu práv a povinností na právneho nástupcu v dostatočnom časovom predstihu.

 • Schválené: 20. 9. 2018 (Uznesenie č. 104/2018)
 • Vyvesené: 20. 9. 2018 
 • Platné: 20. 8. 2018 (dňom vyvesenia)
 • Účinné: 20.9.2018 - dňom jeho vyvesenia na úradnej tabuli samosprávneho kraja z dôvodu naliehavého verejného záujmu, ktorým je zabezpečenie prechodu práv a povinností na právneho nástupcu v dostatočnom časovom predstihu 
Publikované: 26.09.2018 / Aktualizované: 25.02.2019 HoreTlačiť