Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

VZN č. 63/2018

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 63/2018

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 63/2018, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja č. 20/2010 o podmienkach poskytovania finančného príspevku akreditovanému subjektu, právnickej osobe, fyzickej osobe alebo obci na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území Prešovského samosprávneho kraja v znení VZN PSK č. 44/2014 a VZN PSK č. 50/2015

VZN PSK č. 63/2017 schválené Zastupiteľstvom PSK dňa 21. mája 2018 uznesením č. 58/2018 nadobúda účinnosť 1. júna 2018.

 • Schválené: 21. 5. 2018 (Uznesenie č. 58/2018)
 • Vyvesené: 24. 5. 2018 
 • Platné: 24. 5. 2018
 • Účinné: z dôvodu naliehavého verejného záujmu dňom 1. 6. 2018.

 

Publikované: 24.05.2018 / Aktualizované: 28.09.2022 HoreTlačiť