Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

VZN č. 61/2017

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 61/2017

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 61/2017, ktorým sa ruší Školský internát, Mierová 1973/79, Humenné ako súčasť Strednej odbornej školy, Mierová 1973/79, Humenné

VZN PSK č. 61/2017 schválené Zastupiteľstvom PSK dňa 22. augusta 2017 uznesením č. 564/2017 nadobúda účinnosť 31.augusta 2017.

 • Schválené: 22. 08. 2017 (Uznesenie č. 564/2017)
 • Vyvesené: 31. 08. 2017 
 • Platné: 31. 08. 2017 (dňom vyvesenia na úradnej tabuli)
 • Účinné: dňom jeho vyvesenia na úradnej tabuli samosprávneho kraja z dôvodu naliehavého verejného záujmu 

 

Publikované: 31.08.2017 / Aktualizované: 28.09.2022 HoreTlačiť