Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

VZN č. 60/2017

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 60/2017

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 60/2017, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov Územného plánu veľkého územného celku Prešovského kraja 2017

VZN PSK č. 60/2017 schválené Zastupiteľstvom PSK dňa 19. júna 2017 uznesením č. 526/2017 nadobúda účinnosť 19. júna 2017.

 • Schválené: 19. 06. 2017 (Uznesenie č. 526/2017)
 • Vyvesené: 19. 06. 2017 
 • Platné: 19. 06. 2017 (dňom vyvesenia na úradnej tabuli)
 • Účinné: 19. 07. 2017

 

 

Publikované: 19.06.2017 / Aktualizované: 28.09.2022 HoreTlačiť