Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

VZN č. 58/2017

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 58/2017

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 58/2017, ktorým sa mení VZN PSK č. 55/2016, ktorým sa určuje počet tried prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé študijné odbory alebo na jednotlivé učebné odbory a počet spoločných tried prvého ročníka v členení na jednotlivé príbuzné študijné odbory alebo na jednotlivé príbuzné učebné odbory pre prijímacie konanie pre stredné školy financované zo štátneho rozpočtu vo svojej územnej pôsobnosti pre prijímacie konanie v školskom roku 2017/2018

VZN PSK č. 58/2017 schválené Zastupiteľstvom PSK dňa 21. februára 2017 uznesením č. 454/2017

 • Schválené: 21. 2. 2017 (Uznesenie č. 454/2017)
 • Vyvesené: 28. 2. 2017
 • Platné: 28. 2. 2017 (dňom vyvesenia na úradnej tabuli)
 • Účinné: 15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli
Publikované: 28.02.2017 / Aktualizované: 28.09.2022 HoreTlačiť