Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

VZN č. 56/2016

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 56/2016

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 56/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN PSK č. 18/2010 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja jazykovým školám, školským zariadeniam a o poskytovaní dotácií zriaďovateľom súkromných/cirkevných základných umeleckých škôl, súkromných/cirkevných jazykových škôl a súkromných/cirkevných školských zariadení v znení VZN PSK č. 22/2011, VZN PSK č. 26/2011, VZN PSK č. 29/2012, VZN PSK č. 36/2013 a VZN PSK č. 52/2015

VZN PSK č. 56/2016 schválené Zastupiteľstvom PSK dňa 12. decembra 2016 uznesením č. 416/2016 nadobúda účinnosť 1. januára 2017.

 • Schválené: 12. 12. 2016 (Uznesenie č. 416/2016)
 • Vyvesené: 12. 12. 2016 
 • Platné: 12. 12. 2016 (dňom vyvesenia na úradnej tabuli)
 • Účinné: 1. 1. 2017

 

Publikované: 12.12.2016 / Aktualizované: 28.09.2022 HoreTlačiť