Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

VZN č. 55/2016

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 55/2016

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 55/2016, ktorým sa určuje počet tried prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé študijné odbory alebo na jednotlivé učebné odbory a počet spoločných tried prvého ročníka v členení na jednotlivé príbuzné študijné odbory alebo na jednotlivé príbuzné učebné odbory pre prijímacie konanie pre stredné školy financované zo štátneho rozpočtu vo svojej územnej pôsobnosti pre prijímacie konanie v školskom roku 2017/2018

VZN PSK č. 55/2016 schválené Zastupiteľstvom PSK dňa 18. októbra 2016 uznesením č. 400/2016

 • Schválené: 18. 10. 2016 (Uznesenie č. 400/2016)
 • Vyvesené: 25. 10. 2016
 • Platné: 25. 10. 2016 (dňom vyvesenia na úradnej tabuli)
 • Účinné: z dôvodu naliehavého verejného záujmu, ktorým je stanovenie počtu tried prvého ročníka v členení na jednotlivé študijné odbory alebo na jednotlivé učebné odbory a počtu spoločných tried prvého ročníka v členení na jednotlivé príbuzné študijné odbory alebo na jednotlivé príbuzné učebné odbory pre prijímacie konanie v nasledujúcom školskom roku pre stredné školy financované zo štátneho rozpočtu v zákonom stanovenej lehote, dňom vyhlásenia.

Úplné znenie

Publikované: 16.12.2015 / Aktualizované: 28.09.2022 HoreTlačiť