Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

VZN č. 53/2016

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 53/2016

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 53/2016, ktorým sa ruší Školská jedáleň, Kukučínova 2, Stropkov ako súčasť Strednej odbornej školy elektrotechnickej, Hviezdoslavova 44, Stropkov a zriaďuje Výdajná školská jedáleň ako súčasť Strednej odbornej školy elektrotechnickej, Hviezdoslavova 44, Stropkov

VZN PSK č. 53/2016 schválené Zastupiteľstvom PSK dňa 20. júna 2016 uznesením č. 364/2016 nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli .

 • Schválené: 20. 06. 2016 (Uznesenie č. 364/2016)
 • Vyvesené: 8. 7. 2016
 • Platné: 8. 7. 2016 (dňom vyvesenia na úradnej tabuli)
 • Účinné: 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli

 

Publikované: 16.12.2015 / Aktualizované: 28.09.2022 HoreTlačiť