Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

VZN č. 52/2015

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 52/2015

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 52/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN PSK č. 18/2010 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja jazykovým školám, školským zariadeniam a o poskytovaní dotácií zriaďovateľom súkromných/cirkevných základných umeleckých škôl, súkromných/cirkevných jazykových škôl a súkromných/cirkevných školských zariadení v znení VZN PSK č. 22/2011, VZN PSK č. 26/2011, VZN PSK č. 29/2012 a VZN PSK č. 36/2013

VZN PSK č. 52/2015 schválené Zastupiteľstvom PSK dňa 15. decembra 2015 uznesením č. 263/2015 nadobúda účinnosť 1. januára 2016.

 • Schválené: 15. 12. 2015 (Uznesenie č. 263/2015)
 • Vyvesené: 15. 12. 2015 
 • Platné: 15. 12. 2015 (dňom vyvesenia na úradnej tabuli)
 • Účinné: 1. 1. 2016

 

Publikované: 16.12.2015 / Aktualizované: 28.09.2022 HoreTlačiť