Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

VZN č. 51/2015

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 51/2015

Všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja č. 51/2015, ktorým sa ruší internát, Kukučínova 2, Stropkov ako súčasť Strednej odbornej školy elektrotechnickej, Hviezdoslavova 44, Stropkov

VZN PSK č. 51/2015 schválené Zastupiteľstvom PSK dňa 15. decembra 2015 uznesením č. 262/2015 nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli

 • Schválené: 15. 12. 2015 (Uznesenie č. 262/2015)
 • Vyvesené: 15. 12. 2015 
 • Platné: 15. 12. 2015 (dňom vyvesenia na úradnej tabuli)
 • Účinné: 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli)

 

Publikované: 16.12.2015 / Aktualizované: 28.09.2022 HoreTlačiť