Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

VZN č. 49/2015

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 49/2015

Všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja č. 49/2015, ktorým sa ruší Školská jedáleň ako súčasť Strednej odbornej školy Majstra Pavla, Kukučínova 9, Levoča a zriaďuje Výdajná školská jedáleň ako súčasť Strednej odbornej školy Majstra Pavla, Kukučínova 9, Levoča

VZN PSK č. 49/2015 schválené Zastupiteľstvom PSK dňa 27. októbra 2015 uznesením č. 248/2015 nadobúda účinnosť dňom 2. decembra 2015.

 • Schválené: 27. 10. 2015 (Uznesenie č. 248/2015)
 • Vyvesené: 18. 11. 2015 
 • Platné: 18. 11. 2015 (dňom vyvesenia na úradnej tabuli)
 • Účinné: 2. 12. 2015 (t.j. 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli)

 

Publikované: 18.11.2015 / Aktualizované: 28.09.2022 HoreTlačiť