Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

VZN č. 46/2015

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 46/2015

Všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja č. 46/2015, ktorým sa ruší Školský internát, Komenského 3, Humenné ako súčasť Obchodnej akadémie, Komenského 1, Humenné

VZN PSK č. 46/2015 schválené Zastupiteľstvom PSK dňa 10. februára 2015 uznesením č. 159/2015 nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli.

 • Schválené: 10. 02. 2015 (Uznesením Z PSK č. 158/2015)
 • Vyvesené: 23. 02. 2015 
 • Účinnosť: 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli
Publikované: 23.02.2015 / Aktualizované: 28.09.2022 HoreTlačiť