Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

VZN č. 45/2015

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 45/2015

Všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja č. 45/2015, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 27/2012 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach, v školských účelových zariadeniach a o výške úhrady nákladov na štúdium v jazykovej škole v znení VZN PSK č. 31/2013 zo dňa 12.02.2013

VZN PSK č. 45/2015 schválené Zastupiteľstvom PSK dňa 10. februára 2015 uznesením č. 158/2015 nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli.

 • Schválené: 10. 02. 2015 (Uznesením Z PSK č. 158/2015)
 • Vyvesené: 23. 02. 2015 
 • Účinnosť: 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli
Publikované: 23.02.2015 / Aktualizované: 28.09.2022 HoreTlačiť