Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

VZN č. 44/2014

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 44/2014

Všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja č. 44/2014 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb a o zmene a doplnení niektorých všeobecne záväzných nariadení

VZN PSK č. 44/2014 schválené Zastupiteľstvom PSK dňa 09. decembra 2014 uznesením č. 135/2014 nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2015.

 • Schválené: 09. 12. 2014 (Uznesením Z PSK č. 135/2014)
 • Vyvesené: 10. 11. 2014
 • Platnosť: dňom vyhlásenia
 • Účinnosť: 01.01.2015
Publikované: 10.12.2014 / Aktualizované: 28.09.2022 HoreTlačiť