Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

VZN č. 43/2014

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 43/2014

Všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja č. 43/2014, ktorým sa mení a dopĺňa VZN PSK č. 28/2012 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, určení sumy úhrady, spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb a v krízových strediskách v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja v znení VZN č. 30/2012

VZN PSK č. 43/2014 schválené Zastupiteľstvom PSK dňa 28. októbra 2014 uznesením č. 103/2014 nadobúda účinnosť dňom 18. novembra 2014.

 • Schválené: 28. 10. 2014 (Uznesením Z PSK č. 103/2014)
 • Vyvesené: 03. 11. 2014
 • Platnosť: dňom vyhlásenia
 • Účinnosť: 18.11.2014
Publikované: 03.11.2014 / Aktualizované: 28.09.2022 HoreTlačiť