Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

VZN č. 42/2014

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 42/2014

Všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja č. 42/2014, ktorým sa určuje počet tried prvého ročníka v členení na jednotlivé študijné odbory alebo jednotlivé učebné odbory a počet spoločných tried prvého ročníka v členení na jednotlivé príbuzné študijné odbory alebo jednotlivé príbuzné učebné odbory pre prijímacie konanie v nasledujúcom školskom roku pre stredné školy financované zo štátneho rozpočtu vo svojej územnej pôsobnosti pre prijímacie konanie v školskom roku 2015/2016

VZN PSK č. 42/2014 schválené Zastupiteľstvom PSK dňa 28. októbra 2014 uznesením č. 102/2014 z dôvodu naliehavého verejného záujmu, ktorým je stanovenie počtu tried prvého ročníka v členení na jednotlivé študijné odbory alebo jednotlivé učebné odbory a počtu spoločných tried prvého ročníka v členení na jednotlivé príbuzné študijné odbory alebo jednotlivé príbuzné učebné odbory pre prijímacie konanie v nasledujúcom školskom roku pre stredné školy financované zo štátneho rozpočtu v zákonom stanovenej lehote, nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia t. j. 28. októbra 2014.

 • Schválené: 28. 10. 2014 (Uznesením Z PSK č. 102/2014)
 • Vyvesené: 28. 10. 2014
 • Platnosť: dňom vyhlásenia
 • Účinnosť: z dôvodu naliehavého verejného záujmu, ktorým je stanovenie počtu tried prvého ročníka v členení na jednotlivé študijné odbory alebo jednotlivé učebné odbory a počtu spoločných tried prvého ročníka v členení na jednotlivé príbuzné študijné odbory alebo jednotlivé príbuzné učebné odbory pre prijímacie konanie v nasledujúcom školskom roku pre stredné školy financované zo štátneho rozpočtu v zákonom stanovenej lehote, dňom vyhlásenia t. j. 28. októbra 2014
Publikované: 28.10.2014 / Aktualizované: 28.09.2022 HoreTlačiť