Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

VZN č. 40/2014

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 40/2014

Všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja č. 40/2014, ktorým sa ruší Obchodná akadémia, Kukučínova 1 v Sabinove, Stredná odborná škola, SNP 16 v Sabinove, Školská jedáleň, SNP 16, Sabinov ako súčasť Strednej odbornej školy, SNP 16 v Sabinove, Školský internát, SNP 16, Sabinov ako súčasť Strednej odbornej školy, SNP 16 v Sabinove a zriaďuje Spojená škola, SNP 16 v Sabinove s organizačnými zložkami: Stredná odborná škola, SNP 16, Sabinov a Obchodná akadémia, SNP 16, Sabinov vrátane súčastí Školskej jedálne, SNP 16, Sabinov a Školského internátu, SNP 16, Sabinov

VZN PSK č. 40/2014 schválené Zastupiteľstvom PSK dňa 26. augusta 2014 uznesením č. 80/2014 z dôvodu naliehavého verejného záujmu, ktorým je zabezpečenie prechodu práv a povinností na právneho nástupcu v dostatočnom časovom predstihu, nadobúda účinnosť dňom vyvesenia t. j. 26. augusta 2014.

 • Schválené: 26. 8. 2014 (Uznesením Z PSK č. 80/2014)
 • Vyvesené: 26. 8. 2014
 • Platnosť: dňom vyhlásenia
 • Účinnosť: z dôvodu naliehavého verejného záujmu, ktorým je zabezpečenie prechodu práv a povinností na právneho nástupcu v dostatočnom časovom predstihu, dňom vyvesenia t. j. 26. augusta 2014
Publikované: 26.08.2014 / Aktualizované: 28.09.2022 HoreTlačiť