Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

VZN č. 39/2014

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 39/2014

Všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja č. 39/2014, ktorým sa mení a dopĺňa VZN PSK č. 15/2008 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja

VZN PSK č. 39/2014 schválené Zastupiteľstvom PSK dňa 22. apríla 2014 uznesením č. 38/2014 nadobúda platnosť dňom schválenia a  účinnosť dňom vyhlásenia jeho vyvesenia na úradnej tabuli samosprávneho kraja.

 • Schválené: 22. 4. 2014 (Uznesením Z PSK č. 38/2014)
 • Vyvesené: 22. 4. 2014
 • Platnosť: 22. 4. 2014
 • Účinnosť: dňom vyhlásenia
Publikované: 22.04.2014 / Aktualizované: 30.09.2022 HoreTlačiť