Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

VZN č. 38/2014

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 38/2014

Všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja č. 38/2014, ktorým sa ruší Školský internát, Baštová 21, Prešov ako súčasť Hotelovej akadémie, Baštová 32, Prešov

VZN PSK č. 38/2014 schválené Zastupiteľstvom PSK dňa 18. februára 2014 uznesením č. 16/2014 nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli samosprávneho kraja.

 • Schválené: 18. 2. 2014 (Uznesením Z PSK č. 16/2014)
 • Vyvesené: 25. 2. 2014
 • Účinnosť: 11. 3. 2014
Publikované: 25.02.2014 / Aktualizované: 30.09.2022 HoreTlačiť