Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

VZN č. 37/2014

Všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja č. 37/2014, ktorým sa mení VZN PSK č. 35/2013, ktorým sa určuje počet tried prvého ročníka stredných škôl v územnej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja pre prijímacie konanie v školskom roku 2014/2015

VZN PSK č. 37/2014 schválené Zastupiteľstvom PSK dňa 18. februára 2014 uznesením č. 15/2014 nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli samosprávneho kraja.

 • Schválené: 18. 2. 2014 (Uznesením Z PSK č. 15/2014)
 • Platné: 18. 2. 2014
 • Účinnosť: 11. 3. 2014
Publikované: 25.02.2014 / Aktualizované: 25.02.2019 HoreTlačiť