Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

VZN č. 36/2013

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 36/2013

Všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja č. 36/2013, ktorým sa mení a dopĺňa VZN PSK č. 18/2010 o poskytovaní príspevkov z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja jazykovým školám, školským zariadeniam a o poskytovaní dotácií zriaďovateľom súkromných/cirkevných základných umeleckých škôl, súkromných/cirkevných jazykových škôl a súkromných/cirkevných školských zariadení v znení VZN PSK č. 22/2011 zo dňa 22.2.2011, VZN PSK č. 26/2011 zo dňa 6.12.2011 a VZN PSK č. 29/2012 zo dňa 11.12.2012

VZN PSK č. 35/2013 schválené Zastupiteľstvom PSK dňa 15. októbra 2013 uznesením č. 556/2013 nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2013.

 • Schválené: 15. 10. 2013 (Uznesením Z PSK č. 556/2013)
 • Platné: od 17. 10. 2013
 • Účinnosť: 1. 1. 2014
Publikované: 17.10.2013 / Aktualizované: 30.09.2022 HoreTlačiť